Drinks (GIẢI KHÁT )

Giai Khat (Drinks)

 

Cam Vắt – $2.95
(Fresh Squeezed Orange Juice)

Nước Dừa – $2.55
(Young Coconut Juice)

Sữa Đậu Nành – $2.25
(Soybean Milk, Hot or Cold)

Đá Chanh – $2.25
(Iced Fresh Squeezed Lemonade)

Soda Chanh – $2.55
(Iced Fresh Squeezed Soda Lemonade)

Soda Chanh Muối – $2.75
(Salted Lemon Soda)

Soda Xí Muội – $2.75
(Salted Plum Soda)

Soda Sữa Hột Gà – $2.95
(Condensed Milk w/ Egg Yolk in Soda)

Soda – $1.75
(Dr Pepper, Diet Dr. Pepper, RC, Diet RC, Sunkist, 7up,Pink Lemonade)

Trà Thái – $2.55
(Thai Ice Tea)

Trà Thái Trân Châu – $2.95
(Thai Ice Tea with Boba)

Bình Trà – $1.25
(Tea Pot)

Cà Phê Sữa Đa/Nóng – $2.55
(Iced/Hot French Coffee w/ Condensed Milk)

Cà Phê Đen Đá/Nóng – $2.25
(Iced/Hot French Coffee w/ Sugar)